Thursday, 24/10/2019 - 00:39|
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
 • Trần Thị Mãnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0383301286
  • Email:
   tranthimanh.c2ttan.tt@soctrang.edu.vn
 • Dương Thị Tuyết Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0979992145
  • Email:
   duongthituyetnhung.c2pl2.tt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Hồng Ngữ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0975849216
  • Email:
   nguyenhongngu.c2pl2.tt@soctrang.edu.vn
 • Quách Thanh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Email:
   quachthanhthao.c2pl2.tt@soctrang.edu.vn
 • Kim Minh Luân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   kimminhluan.c2pl2.tt@soctrang.edu.vn
 • Đoàn Út Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   doanutnhan.c2pl2.tt@soctrang.edu.vn
 • Trịnh Ngọc Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   trinhngocnga.c2pl2.tt@soctrang.edu.vn
 • Quách Mứng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   quachmung.c2pl2.tt@soctrang.edu.vn
Hệ thống quản lí điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 246
Hôm qua : 164
Tháng 10 : 985
Năm 2019 : 3.272