Thursday, 24/10/2019 - 02:16|
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
 • Nguyễn Thị Hồng Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0367900978
  • Email:
   nguyenthihongtho.c2pl2.tt@soctrang.edu.vn
 • Đỗ Thị Thanh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Email:
   dothithanhthao.c2pl2.tt@soctrang.edu.vn
 • Trần Văn Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   tranvannhan.c2pl2.tt@soctrang.edu.vn
 • Trần Thị Ngọc Mi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   tranthingocmi.c2pl2.tt@soctrang.edu.vn
 • Lê Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lethikimanh.c2pl2.tt@soctrang.edu.vn
 • Trần Ân Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   trananhien.c2pl2.tt@soctrang.edu.vn
Hệ thống quản lí điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 246
Hôm qua : 164
Tháng 10 : 985
Năm 2019 : 3.272