Từ ngày 02/05/2018 đến 10/05/2018 Trường THCS Phú Lộc 2 tổ chức Kiểm tra học kỳ II...