Tuesday, 22/06/2021 - 09:10|
Cổng thông tin điện tử Trường trung học cơ sở Phú Lộc 2, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

HỌC SINH TRƯỜNG THAM GIA TẾT TRUNG THU DO UBND HUYỆN TỔ CHỨC