Tuesday, 22/06/2021 - 08:18|
Cổng thông tin điện tử Trường trung học cơ sở Phú Lộc 2, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019 - 2020


Tác giả: Trần Nguyễn Thanh Hằng
Nguồn: THCS Phú Lộc 2
Tags: tổng kết